Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 23.04.2012

Program

  1. Schválenie  Štatútu  Komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry sociálnej oblasti a životného prostredia s dôrazom na  jasné a transparentné posúdenie  kritérií  a  spôsobu realizácie schvaľovania grantov, po zapracovaní pripomienok komisie.
  2. Posudzovanie grantov členmi komisie
  3. Rôzne