Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 28.05.2012

Program

  1. Oboznámenie členov komisie s prijatými grantami II. výzvy na vzdelávanie a na šport
  2. Rozdelenie jednotlivých grantov medzi členov komisie náhodným výberom
  3. Rôzne