Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – KOVZ

Postup pri podávaní oznámení

Tlačivo - oznámenie

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2020
2019