Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 10.10.2011

Program

  1. Schvaľovací proces  žiadostí o granty a pridelenie finančnej čiastky - pokračovanie
  2. Rôzne