Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 11.04.2018 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava-Ružinov
  3. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
  4. Rôzne