Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

phsr-2014-2020__2023-original

* kliknutím na obrázok sa otvorí PDF(3MB)