Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 25.03.2014

Program

  1. Prerokovanie žiadosti o grant OZ TJ Rapid Bratislava – Podpora zeleného športu – orientačného behu v Ružinove
  2. Prerokovanie petície elokovaného pracoviska Materskej školy Miletičova č. 37 v objekte Gemerská č.4 v  Bratislave
  3. Posudzovanie grantov členmi komisie
  4. Rôzne