Evidencia pobytov

Evidenciu pobytov obyvateľstva upravuje Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky