Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 07.11.2011

Program

  1. Vyhodnotenie grantov pridelených na rok 2011
  2. VZN č.3 o poskytovaní finančných dotácií / grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Ružinov , prehodnotenie
  3. Rôzne