Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 06.12.2011

Program

  1. Mgr Mačuha – žiadosť o grant na zelené sochy v r. 2012
  2. Prehodnotenie VZN č.3 o poskytovaní finančných dotácií / grantov rozpočtu MČ -  pripomienky a formulár žiadosti
  3. Výber realizovaných projektov pre prezentáciu      
  4. Rôzne