Komisia finančná a podnikateľských činností – KFPČ

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2020
2019