Rozpočet

Interaktívny rozpočet je v pilotnej prevádzke. Prípadné návrhy na zmenu a vylepšenia nám prosím zasielajte na adresu juraj.biely zavináč ruzinov.sk

Rozpočet Mestskej časti Bratislava-Ružinov je odsúhlasený ako vyrovnaný. Aplikácia zobrazuje dáta z počítačového programu na prácu s rozpočtom.
V príjmoch mestskej časti sú zahrnuté vlastné príjmy a príjmy z decentralizačných dotácií.
Výdavky mestskej časti neobsahujú objektívny stav výdavkov zriadených rozpočtových organizácií, ktoré sú čiastočne kryté vlastnými príjmami a príjmami z decentralizačných dotácií. Výdavky týchto organizácií sa do zverejneného rozpočtu dostanú až po ich zaslaní jednotlivými organizáciami a po spracovaní príslušným programom, čo môže spôsobovať rozdiely v zobrazovaných grafoch a údajoch a ich neaktuálnosť k príslušnému dnu načítania dát.

Obsahové dáta sú aktualizované z programu na prácu s rozpočtom mesačne do posledného dňa nasledujúceho mesiaca.

Funkcionalita:
Zobrazenie grafov k aktuálnej položke: Aktuálny graf čerpania položky a graf s percentuálnym podielom podpoložiek na položke sa zobrazí po kliknutí na link "zobraziť" v pravej časti zoznamu položiek.
Zobrazenie popisu položky: Popis k príslušnej položke sa zobrazi pri kliknutí na tlačítko "zobraziť" - musí však popis existovať aj v Programovom rozpočte mestskej časti.

Popis položky sa zobrazuje iba v triedeni podľa "Program", pretože sa popis ťahá priamo z programu na tvorbu Programového rozpočtu mestskej časti. V prípade ak sa popis nezobrazí, tak popis k danej položke neexistuje. Existuje iba popis k nadradenej položke.

Rozkliknutím na šípku vedľa názvu položky sa dostaneme na podpoložky patriacej do nadriadenej položky.

Časť webovej stránky „Interaktívny rozpočet" nie je responzívna a teda sa neprispôsobuje veľkosti zariadenia na ktorom sa zobrazuje