Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (2014-2018) – KOVZ

Predseda komisie : Bc. Radovan Bajer

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015