Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2010-2014)

Zasadnutie: 12.06.2012

Program

  1. Posudzovanie grantov členmi komisie a prerozdelenie finančných prostriedkov
  2. Tabuľka grantov odporúčaných grantovou komisiou na podpis
  3. Neschválené granty
  4. Rôzne