Osvedčovanie

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách sa vykonáva v úradnej miestnosti aj mimo úradných miestností, na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste, ak požiada o osvedčovanie fyzická osoba, ktorá sa nemôže dostaviť na miestny úrad Bratislava–Ružinov do kancelárie osvedčovacej agendy.

Osvedčujeme odpisy a kópie listín (okrem listín, ktoré sa majú použiť v cudzine, vojenských listín, občianskych preukazov, výpisov z katastra nehnuteľností a listín im na roveň postavených)

Správne poplatky:

Osvedčenie podpisu

2,00 € / 1 podpis

Osvedčenie fotokópie

2,00 € / 1 strana slovenského textu

Osvedčenie fotokópie

3 € / 1 strana českého textu

 

Úradné hodiny:

Pondelok

7:30 - 17:00

Utorok

7:30 - 15:00

Streda

7:30 - 17:00

Štvrtok

7:30 - 15:00

Piatok

7:30 - 12:00

Dôležité kontakty