Prehlásenie o prístupnosti

Vytvorenie novej oficiálnej internetovej stránky mestskej časti Bratislava-Ružinov bolo motivované snahou o dodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy.

Internetová stránka mestskej časti sa snaží spĺňať štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy a štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Prípadné nezrovnalosti s výnosom sú spôsobené snahou poskytnuť lepšiu informovanosť občanov o činnosti samosprávy, prípadne je zverejnený materiál v stave upravovania podľa štandardov.

Mestská časť si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou ( napr. Verejné vyhlášky). Ide o dokumenty, ktoré mestská časť netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

 

Kaskádové štýly je možné vypnúť pomocou odkazu Textová verzia. Grafickú verziu je možné jednoducho zapnúť odkazom v textovej verzii webových stránok.

Oficiálna internetová stránka mestskej časti Bratislava-Ružinov spĺňa zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.

Pre zjednodušenie ovládania stránok sú definované klávesové skratky (access key) a to nasledovne:

 • S - Preskočiť navigáciu
 • 1 - Úvodná strana
 • 2 - Aktuality
 • 3 - Mapa stránok
 • 4 - Vyhľadávanie
 • 0 - Klávesové skratky


Použitie klávesových skratiek je závislé od použitého prehliadača.

 • Internet Explorer: ALT+znak a enter
 • Mozilla Firefox: ALT+SHIFT+znak
 • Google Chrome ALT+znak (strašie verzie mali blokované AccessKey)
 • Opera: SHIFT+ESC+písmeno (v opere klávesové skratky nefungujú spoľahlivo)
 • pre operačný systém OSX platí skratka CRTL+Option+znak.