Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy (2010-2014)

Zasadnutie: 04.07.2012

Program

  1. Návrh spoločnosti Viscon, s.r.o, Vinohradská 11, 920 01 Hlohovec IČO: 36 265 233 na zámenu pozemkov
  1. ÚPN-Z Trnávka Stred – informácia
  1. Rekonštrukcia podkrovia – Budovateľská 16
  1. Omnia Business Center – Ružinov – doplnenie dopravnej štúdie na základe uznesenia komisie zo dňa 10.5.2012
  1. Nadstavba bytového domu Košická 16,18, Oravská  2,4 – doplnenie vizualizácie na základe uznesenia komisie zo dňa 10.5.2012
  1. Rôzne
    • informácia zo stavebného úradu, referátu územného plánovania, referátu     životného prostredia o spisoch, ktoré sú v štádiu čakania na podpísanie     u kompetentného orgánu