Komisia finančná, podnikateľských činností a informatizácie (2014-2018)

Zasadnutie: 24.02.2016 o 15:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov Organizácie muskulárnych dystrofikov, Banšelova č. 2, Bratislava
  3. Návrh na schválenie dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu nehnuteľného majetku v správe Ružinovského domova seniorov - PRIMA n.o. - Domov sociálnych služieb, Banšelova č. 2, Bratislava
  4. Informácia o nákladoch vynaložených Ružinovským domovom seniorov na prevádzku nehnuteľného majetku v jeho správe, najmä s ohľadom na objekt nachádzajúci sa na Haburskej ulici č. 2 v Bratislave (prizvanie: riaditeľka RDS)
  5. Informácia o stave prípravy mestskej časti Bratislava - Ružinov na slovenské predsedníctvo Rady EÚ v druhom polroku 2016 (prizvanie: zodpovedná osoba za uvedenú oblasť).