Mgr. Jozef Matúšek

Jozef
Volebný obvod: 2 - Starý Ružinov
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 908 145 545
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2018 -                    Mestská časť Bratislava - Ružinov

                               poslanec

2014 - 2018           Mestská časť Bratislava - Ružinov

                               poslanec

2014 - 2019           TENNIS ONE VAN 

                               správca  športového klubu 

2012 - 2013           OOO PPZ  - strážna služba objektov MV SR 

2001 - 2011           Úrad ochrany, obrany a športu

                              učiteľ športovej prípravy a telesnej výchovy

1996 - 2000           MV SR  + UNITOP 

                              ministerský radca pre šport 

1992 - 1995           PROVŠPORT

                              telovýchovný expert v zahraničí 

1975 - 1979           FMV ČH BRATISLAVA 

                              profesionálny tréner hádzanej v Stredisku vrcholového športu 

1972 – 1975          FTVŠ UK   

                              vysokoškolský učiteľ na Katedre teórie a metodiky športových hier 

1965 - 1966           Základná škola   

                              učiteľ

VZDELANIE

ZŠ Kežmarok, Veľké Leváre, Malacky

Vojenská škola Jána Žižku z Trocnova  Moravská Třebová

SVŠ Malacky

FAKULTA  TELESNEJ  VÝCHOVY  UNIVERZITY  KOMENSKÉHO/ TV ODBOR

Špecializácia   H á d z a n á - diplomovaný tréner

Postgraduál  

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2003 - 2019         Združenie občanov v Starom Ružinove

                            predseda 

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
  • 16.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný
  • 27.11.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný