Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 10.12.2019 o 14:00

Program