Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 13.04.2015

Program

  1. Prestavba HB bloku na Bachovej ulici – ,,Bytový dom Bachová“ – investičný zámer, prizvaný zástupca investora
  2. Urbanistická štúdia k zmene funkčného využitia územia „Drutechna“ spoločnosť Reality Development, prizvaný zástupca investora
  3. Prima Park II. Etapa.- investičný zámer, spoločnosť Cresco Invest Group s.r.o., prizvaný zástupca investora  
  4. Rôzne