Bytová komisia

Zasadnutie: 17.12.2019 o 14:00

Program

  1. Schválenie uznesení zo zasadnutia Bytovej komisie dňa 18.11.2019
  2. Prihlásenie člena domácnosti - Vietnamská 41, Bratislava
  3. Prihlásenie člena domácnosti - Tekovská 2, Bratislava
  4. Rôzne