Bytová komisia

Zasadnutie: 19.08.2019 o 14:00

Program

  1. Aktualizácia zoznamu bytov
  2. Aktualizácia zoznamu žiadostí
  3. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu
  4. Žiadosť o pomoc a spoluprácu pri zabezpečení pracovných priestorov pre expozitúru MsP Bratislava II v inom objekte Listová 4 v Bratislave
  5. Posúdenie žiadosti o nájom bytu
  6. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu
  7. Rôzne