Bytová komisia

Zasadnutie: 03.04.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie žiadosti o predĺženie nájmu bytu
  3. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu
  4. Vyradenie žiadostí zo zoznamu žiadateľov z dôvodu neaktualizovania
  5. Žiadosť o súhlas s poskytnutím ubytovania pre rodinných príslušníkov
  6. Bytová náhrada Uránová 2
  7. Zabezpečenie náhradného bytu Jašíkova 18
  8. Rôzne