Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 12.11.2019 o 14:00

Program