Bytová komisia

Zasadnutie: 18.03.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Vzdanie sa členstva v komisii
  3. Návrh na predsedu a podpredsedu komisie
  4. Bytová náhrada MŠ Stálicova 2
  5. Bytová náhrada Zimný štadión V. Dzurillu
  6. Bytová náhrada Uránová 2
  7. Rozvoj opatrovateľskej služby v mestskej časti Bratislava - Ružinov s podporou bývania zamestnancov v nedostatkových pozíciách v objekte Listová 4
  8. Rôzne