Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 27.07.2015

Program

A. Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

  1. ÚPN – Z Cvernovka – schválenie Zadania, na základe súhlasu od Okresného úradu doručeného listom zo dňa 15.07.2015.