Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 19.08.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Oceňovanie občanov - návrh nominanta pre ocenenie BSK
  3. Rôzne
  4. Záver