Komisia sociálnych služieb

Zasadnutie: 14.02.2019 o 16:00

Program

1. Otvorenie

2. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

3. Návrh kritérií na člena komisie – neposlanca, z radu občanov, odborného poradcu,     poprípade vyjadrenie komisie, či má komisia takého člena prijať

4. Návrh termínov zasadnutí komisie na rok 2019

5. Rôzne