Miestne zastupiteľstvo

Zasadnutie: 15.10.2019 o 14:00

Program