Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 19.01.2015

Program

  1. Úvod
  2. Rokovací poriadok komisie UPŽPaD
  3. Členovia komisie z radov odbornej verejnosti – stanovenie podmienok
  4. Plán zasadaní komisie na rok 2015
  5. Rôzne