Komisia územného plánovania a životného prostredia (2014-2018)

Zasadnutie: 27.02.2015

Program

  1. Návrh Rozpočtu MČ Bratislava Ružinov na 2015 - 2017
  2. Trhovisko Herlianska – prehodnotenie podmienok predaja
  3. Informácia predsedu o rokovaniach s budúcimi predkladateľmi investičných zámerov PRIMA PARK a Drutechna