Bytová komisia

Zasadnutie: 30.09.2019 o 14:00

Program

  1. Aktuálny stav voľných bytov - informácia o rekonštrukcii
  2. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu
  3. Hlasovanie o prideľovaní žiadateľom v súvislosti s odmietnutím pridelených bytov
  4. Rôzne