Komisia územného plánovania a životného prostredia

Zasadnutie: 13.05.2019 o 16:00

Program

A.         Územnoplánovacia dokumentácia: Územné plány zón

1.          Informatívny materiál: prehľad o stave pripravovaných územných plánoch zón – tabuľka a informácia o pripravovaných stavebných uzáverách
2.          Územný plán zóny Pošeň – sever, Zadanie – čistopis
3.          Územný plán zóny Pošeň – juh, Zadanie – čistopis

B.         Materiály referátov Miestneho úradu

C.         Investičné zámery

1.          Investičný zámer „Polyfunkčný komplex Nová Cvernovka – Century Residence“
2.          Investičný zámer „Administratívno-obytný komplex Prešovská“
3.          Investičný zámer „Projekt Galvaniho“

D.         Podnety

D.1       Podnety od občanov

1.          Trnávka, Pavlovičova ulica – výrub a výstavba

D.2       Návrhy a podnety členov komisie

1.          Park na Ostredkoch, poldre na zachytávanie prívalových dažďov a priekopy ako zábrany pre autá

E.         Materiály Miestnej rady

F.         Rôzne

1.          Rozvojový plán RP VPS
2.          Plnenie uznesenia č. 8/I/2019 MZ MČ Bratislava-Ružinov zo dňa 30. 01. 2019 – vyhodnotenie žiadostí (voľba členov neposlancov)

 

Poznámka:
Predpokladaný čas prerokovania bodu č. D.1.1. je od 17:00 hod.