Komisia školstva, kultúry a športu

Zasadnutie: 04.11.2019 o 14:30

Program

  1. Otvorenie, privítanie členov komisie
  2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov na rok 2019
  3. Návrh na pomenovanie verejnej plochy – parku – pred Paneurópskou vysokou školou
  4. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa, mestskej časti Bratislava-Ružinov, do orgánu školskej samosprávy pri Základnej škole, Ružová dolina 29, Bratislava
  5. Rôzne
  6. Záver