Bytová komisia

Zasadnutie: 12.06.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Pravidlá pre posudzovanie žiadostí - návrhy a diskusia
  3. Vietnamská 41 - riešenie dočasného bývania
  4. Vyhodnotenie žiadosti o predĺženie nájmu bytu
  5. posúdenie žiadosti
  6. posúdenie žiadosti
  7. Uránová 2 - JUDr. Michal Ovsaník
  8. Žiadosti o výmenu
  9. Rôzne