Komisia sociálnych služieb

Zasadnutie: 28.02.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Stretnutie s riaditeľkou domova dôchodcov p. Evou Samolejovou vo veci prešetrenie legitímnosti údajnej sťažnosti zamestnancov domova dôchodcov
  3. Rôzne