Bytová komisia

Zasadnutie: 21.10.2019 o 14:00

Program

  1. Vyhodnotenie žiadostí o predĺženie nájmu bytu
  2. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu - vyradenie
  3. Vyhodnotenie podaných žiadostí o nájom bytu
  4. Vyjadrenie k prideleniu bytu na Listovej 4 v Bratislave
  5. Hlasovanie o prideľovaní žiadateľom v súvislosti s odmietnutím pridelených bytov
  6. Spolupráca s OZ VAGUS
  7. Rôzne