PaedDr. Mária Barancová

Mária
Volebný obvod: 6 - Prievoz
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 910 941 494
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2008 –                   FiF UK, PEVŠ

                              externá  učiteľka - prednášková činnosť

2014 – 2016          Súkromná pedagogická a sociálna akadémia,Sklenárova 2,

                              riaditeľka, učiteľka  - riadenie školy, učiteľstvo odborných predmetov 

2004 – 2014          Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava

                              riaditeľka, spoluzakladateľka školy - riadenie a vedenie školy

1991 – 2004         ŠZŠ, Nevädzová 3, Bratislava

                             riaditeľka - riadenie a vedenie  školy

1988 –                  ŠZŠ, Nevädzová 3, Bratislava

                             učiteľka - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov 

 

 

VZDELANIE

1980 – 1984         Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského

                             Katedra špeciálnej pedagogiky, špecializácia: špeciálna pedagogika

1976 –1980           Gymnázium 

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 -                   TVR a RE

                             konateľka

2015 -                   1.ružinovská spoločnosť a.s.

                             členka dozornej rady

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2016 –                  Slovenská komora učiteľov

                             prezidentka

2010 – 2016         Slovenská komora učiteľov

                             čestná prezidentka

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
  • 27.12.2010 – Miestne zastupiteľstvo (2010-2014) – prítomný