Dotačná komisia

Zasadnutie: 12.03.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. WORKSHOP 2019 – grantová výzva na rok 2019
  3. Otázky
  4. Záver

Doplňujúca informácia o zasadnutí

WORKSHOP