Dotačná komisia

Zasadnutie: 13.11.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. VZN o dotáciách - aktuálny stav
  3. Výzvy na prijímanie žiadostí o dotácie na rok 2020
  4. Rôzne
  5. Záver