Dotačná komisia

Zasadnutie: 09.04.2019 o 16:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Vystúpenie miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Ružinov Ing. Günthera Furina
  3. Dotačná politika
  4. Rozdelenie žiadostí o grant pre rok 2019
  5. Návrh VZN - Referát nájomných bytov
  6. Návrh VZN - Referát sociálnych služieb
  7. Záver