Dotačná komisia

Zasadnutie: 22.01.2020 o 10:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Rozpočet pre rok 2020
  3. Výzvy na dotácie pre rok 2020
  4. Zmluva s prijímateľom
  5. Zabezpečenie administrácie dotácií
  6. Rôzne
  7. Záver