Dotačná komisia

Zasadnutie: 16.04.2019 o 14:00

Program

  1. Otvorenie
  2. Jednotlivé posudzovanie dodatočných žiadostí na postúpenie do hodnotenia
  3. Hodnotenie žiadostí o grant pre rok 2019
  4. Rôzne
  5. Záver