Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - grantová komisia (2014-2018) – KPP

Predseda komisie: od 22.5.2018 vz podpredsedníčka komisie Mgr. Petra Palenčárová

Členovia:

Zasadnutia:

Hľadaj zasadnutie:
2018
2017
2016
2015