JUDr. Daniela Šurinová

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: KDH

Informácie:

2010 - 2014 volebný obvod 5-Pošeň

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
  • 27.12.2010 – Miestne zastupiteľstvo (2010-2014) – prítomný