Ing. Katarína Šimončičová

Katarína
Volebný obvod: 1 - Nivy
Politická príslušnosť: nezaradená
Telefón: +421 902 112 417
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2004 –                  Dôchodkyňa

1993 – 2004        Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (MV SZOPK), Bratislava

                             tajomníčka, predsedníčka - ochrana prírody a krajiny

1976 – 1992        Elektrotechnický ústav SAV, Bratislava

                             výskumný pracovník - výskum supravodivých materiálov

1972 – 1976        Považské strojárne, š. p., Považská Bystrica

                             vývojový pracovník - vývoj supravodivých materiálov

 

 

VZDELANIE

1996 – 1972        Vysoká škola technická, Košice

                             Hutnícka fakulta

1993 -1996          SVŠ Košice

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 –                 Ružinovský podnik verejno-prispešných služieb, a. s.

                             členka dozornej rady

2015 – 2019        Ružinovský podnik verejno-prispešných služieb, a. s.

                             členka dozornej rady

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2014 –                 Regionálne ekologické centrum (REC) Slovensko

                             členka správnej rady

2006 –                 OZ Nádej pre Sad J. Kráľa

                             členka správnej rady

1999 –                 OZ Košická

                             členka

1982 –                 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), MV, ZO 6

                             predsedníčka, rôzne

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
  • 16.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný
  • 27.11.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný