Ing. Martin Patoprstý

Martin
Volebný obvod: 8 - Ostredky
Politická príslušnosť: NEKA
Telefón: +421 903 282 080
Email:

Informácie:

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

2019 –                   MČ Bratislava - Ružinov

                              zástupca starostu - zastupovanie starostu MČ v rozsahu plnenia úloh metodického usmerňovania, koordinačných a reprezentačných činností 

2017 – 2018          Ružinovský podnik VPS, a.s.

                              člen predstavenstva - konanie v mene spoločnosti, zastupovanie spoločnosti voči tretím stranám, riadenie činnosti spoločnosti

2015 – 2016          Technické služby Stupava, s.r.o.

                              riaditeľ  - konanie v mene spoločnosti, zastupovanie spoločnosti voči tretím stranám, riadenie činnosti spoločnosti

2010 – 2015          MČ Bratislava - Karlova Ves

                              vedúci oddelenia - správa a údržba komunikácií a verejných priestranstiev, zabezpečovanie čistoty a zimnej údržby, kooperácia s hl. mesto a orgánmi samosprávy

2009 – 2010          MČ Bratislava - Rača

                              odborný referent - správa majetku, zaujatie verejného priestranstva, koordinácia styku s verejnosťou

 

Dňa 31. 3. 2020 s účinnosťou od 1. 4. 2020 bol starostom MČ Bratislava -  Ružinov  určený plat zástupcu starostu na 3.500,- eur.

 

VZDELANIE

2014 –                  Ekonomická univerzita Bratislava

                             Národohospodárska fakulta, špecializácia: Verejná správa a regionálny rozvoj, doktorant PhD.

2013 – 2017         Súkromná odborná škola Johannes Senio Service, Bratislava

                             Kvalifikačné pomaturitné štúdium, špecializácia: starostlivosť o seniorov

2004 – 2009         Ekonomická univerzita Bratislava

                             Národohospodárska fakulta, špecializácia: Verejná správa a regionálny rozvoj

2001 –2004          OA Nevädzová

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

2019 – 2019         Cultus Ružinov, a.s.

                             člen predstavenstva

2015 – 2017         RPVPS, a. s.

                             člen dozornej rady

 

ČLENSTVO V ORGÁNOCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

2015 –                  OZ Ružinov Pozitív

                             štatutár

2013 –                  OZ Naše Ostredky

                             Štatutár

 

 

Program vicestarostu marec 2020

Program vicestarostu apríl 2020

Program vicestarostu máj 2020

Program vicestarosta jún 2020

Program vicestarosta júl 2020

Program vicestarosta august 2020

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
  • 16.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný
  • 27.11.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný