Ing. Slavomír Drozd

Volebný obvod:
Politická príslušnosť: SMER-SD

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2018
2017
2016
2015
2014
  • 16.12.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – neprítomný
  • 27.11.2014 – Miestne zastupiteľstvo (2014-2018) – prítomný