Mgr. Peter Herceg

Peter
Volebný obvod: 5 - Pošeň
Politická príslušnosť: nezaradený (s podporou SPOLU-OD)
Telefón: +421 908 811 033
Email:

Členstvo:

Účasť na zasadnutiach:

2019
2018
2017
2016
2015